Het einde van openBIM

Wat is er nodig om een 3D modelleersoftware optimaal in te richten?

 
  Door gastblogger Mathijs Natrop, eigenaar Solidu, 19 juli 2018
Geschatte leestijd: 5 min.
 
 


Het huidige BIM-landschap vraagt om erkenning en daarmee het afschaffen van de term: openBIM. Er kleeft niets dan onduidelijkheid aan en het geeft te veel ruimte voor eigen interpretaties. Het is niet meer van deze tijd om van openBIM te spreken en het wordt tijd voor volwassenheid. Bij volwassen gedrag hoort erkenning en een blik vooruit. Terugkijken op een openBIM-landschap, geeft genoeg inzicht in het feit dat dit het einde is van openBIM. Het heet gewoon BIM!
 

OpenBIM = BIM

De kreet openBIM is als een open deur, je kunt er van alles van maken. Dit komt door het woord ‘open’, dat meerdere betekenissen kan hebben. Zelfs in combinatie met BIM, geeft het genoeg ruimte voor interpretaties. Wat meestal wordt bedoeld, is het uitwisselen van informatie zonder dat er een software wordt voorgeschreven. In de praktijk betekent dit het toepassen van open standaarden zoals IFC2x3, een datastructuur voor BIM-modellen.
Dit wil echter niet zeggen dat er enkel datamodellen worden gebruikt die volgens deze datastructuur zijn opgezet, want waarom zou je? Wanneer twee verschillende ontwerpende partijen informatie van elkaar nodig hebben en zij toevallig met dezelfde modelleerapplicatie werken, waarom zou je dan een export maken naar een uniform uitwisselbestand, terwijl het bronbestand behorende bij de specifieke applicatie ook gebruikt kan worden?
 

In het huidige BIM-landschap is het niet zo dat er enkel gebruik gemaakt wordt van IFC, ondanks het feit dat een project wordt aangemerkt als openBIM. De praktijk laat zien dat er een veelvoud aan verschillende formats wordt gebruikt om te komen tot een eindproduct. Zo kan een vloerenleverancier vragen om een leidingplan schetsmatig in .dwg of .pdf, gecombineerd met een model van de constructeur in Revit, om te komen tot een virtueel model in IFC welke aan projectpartners wordt verstrekt. Het eindproduct is dan het uniforme uitwisselbestand volgens de open standaard IFC, echter om daar te komen kunnen voorafgaand velen verschillenden soorten formats worden gebruikt.


Dat het eindproduct virtueel een datamodel is dat conform de open standaard IFC wordt uitgewisseld, is net zo vanzelfsprekend als het feit dat brood gesneden wordt geleverd. Je vraagt bij de bakker niet om gesneden brood maar gewoon om brood van een bepaalde soort, bijvoorbeeld grof volkoren. Zo vraag je in een BIM-omgeving om een bepaald aspect- of disciplinemodel, waarbij de datastructuur (IFC) een vanzelfsprekendheid is. 
 

OpenBIM versus geslotenBIM

De tegenhanger van openBIM is geslotenBIM, veelal omschreven als eiland-gedrag. Je kunt op een groot eiland zitten, maar uiteindelijk heb je bruggen nodig voor samenwerking. Dat werkt in de praktijk ook zo en daarom is samenwerken: het toepassen van open standaarden voor het uitwisselen van modeldata.

Gezien het grote aantal verschillende partijen dat betrokken is bij de levenscyclus van een bouwwerk, is onwerkelijk gebleken dat deze zich allemaal op hetzelfde eiland bevinden. Een modelleerapplicatie kan zich voordoen als een Zwitsers zakmes, echter in de praktijk zijn er verschillen waardoor voorkeuren ontstaan bij ontwerpende partijen. De verschillen in modelleerapplicatie worden geĆ«limineerd bij de export naar een datamodel in de uniforme uitwisselingstaal.  

         


De volwassenheidsfase van BIM
 

Wij leven inmiddels al geruime tijd in 2018 en zelfs de beginnende modelleur heeft al kaas gegeten van open standaarden. Opdrachtgevers weten de open standaarden te benoemen in protocollen en in veel praktijksituaties wordt enkel nog maar gevraagd om een model, zonder hierbij de datastructuur te benoemen. Daarom is het tijd geworden om afscheid te nemen van de term openBIM en dit voortaan gewoon BIM te noemen. Dat past bij volwassen gedrag, zoals ook de BIM-omgeving in Nederland volwassen te noemen is.

Het is wellicht opmerkelijk te noemen dat ik, als bestuurslid van buildingSMART Benelux, oproep tot het niet langer gebruiken van de term openBIM. Dit omdat deze term met bijbehorend logo, eigendom is van buildingSMART. Laat ik duidelijk zijn; vanaf heden wordt de term enkel nog door buildingSMART International gebruikt om aan de rest van de wereld duidelijk te maken dat je kunt samenwerken. Wij in Nederland snappen dit toch al lang?

 

Meer weten?

Over (open)BIM, IFC en andere BIM termen dan verwijzen je graag naar onze website.

Meer weten over werken met BIM? Bekijk dan het gratis on-demand webinar 'BIM... in het werk' van Mathijs Natrop. Deze kun je bekijken wanneer het jou uitkomt.

Over Solidu
Solidu is een jonge en dynamische onderneming, gericht op het werken met BIM. Solidu is in 2013 opgericht door Mathijs Natrop en ontstaan vanuit een behoefte in de praktijk. De specialisatie heeft betrekking op het onderwerp BIM op de bouwplaats, een manier om faalkosten terug te dringen en een hoge kwaliteit te waarborgen, door gebruik te maken van BIM.