simplebim®

Structureer en valideer eenvoudig je IFC data

Wat is simplebim

simplebim is een programma om meer met IFC data te doen. Importeer een IFC bestand binnen simplebim en filter de data die je nodig hebt. Vul daarna eventueel kenmerken aan, wijzig deze of verplaats ze. Vervolgens kan de gewijzigde data weer bewaard worden als IFC bestand of geëxporteerd worden naar Excel voor controle, om hoeveelheden uit te trekken en nog veel meer. Met simplebim creëer je een IFC bestand dat kleiner is, makkelijker werkt en informatie bevat op de manier die je zelf wilt. Ook is het proces te automatiseren via templates indien je vaker dezelfde wijzigingen in IFC bestanden dient door te voeren.

Verrijk & exporteer met simplebim

Het is mogelijk om data van externe bronnen toe te voegen. Voeg bijvoorbeeld bij ruimte-objecten informatie toe uit een energieprestatie-berekening, om daarna vanuit het IFC-model een goed installatie-ontwerp te kunnen maken. Je kunt ook nieuwe gegevens toevoegen op basis van de al aanwezige data in het model. Bijvoorbeeld of een wand intern of extern is, afhankelijk van het gebruikte type wand. Vervolgens kan het aangepaste IFC model worden opgeslagen en uitgewisseld met andere partijen. Zo weet je zeker dat alle benodigde informatie erin zit.

Uitwisseling onder controle

Het uitwisselen van BIM modellen is soms een uitdaging. Bijvoorbeeld wanneer gemaakte afspraken niet duidelijk zijn, waardoor het uitwisselen risico met zich meebrengt. Soms is het eenvoudigweg de techniek die faalt, maar meestal speelt onduidelijkheid rondom de inhoud en het doel van de uitwisseling een grote rol.

Met simplebim haal je zelf de informatie uit het model die relevant is, zodat je op een professionele manier BIM modellen kunt uitwisselen.

Geïntegreerde BIMcollab BCF Manager


simplebim bevat standaard een BIMcollab BCF Manager voor een directe link met BIMcollab®. Maak handmatig nieuwe issues aan, of genereer ze automatisch vanuit de validatieresultaten in simplebim. Communiceer deze issues vervolgens met andere partijen. Nooit eerder was datavalidatie zo eenvoudig gekoppeld aan het communiceren van issues. Meer over BIMcollab BCF Managers >

Valideer je model volgens de RVB BIM norm


 
De RVB BIM Norm is opgesteld door het Rijksvastgoedbedrijf en specificeert BIM-data en de bestanden die je hierbij moet aanleveren. Veel van deze eisen kunnen in simplebim automatisch gevalideerd worden. Gebruik de KUBUS Templates om een model te valideren volgens de RVB BIM Norm, en nog veel meer.
Lees meer over de RVB BIM norm >

Flexibele standaarden

Standaardisatie versoepelt de samenwerking tussen partijen, maar het heeft ook zijn beperkingen. Elk gebouw is weer anders en elk bedrijf heeft zijn eigen manier van modelleren. Daarnaast zijn er verschillende (soorten) applicaties die zich constant verder ontwikkelen, waardoor er ook nog eens verschillende software versies in omloop zijn. Er zijn simpelweg te veel variabelen binnen BIM projecten om volledig door standaardisatie geregeld te worden. Te veel vaste afspraken maken het proces stroef, zwak en soms zelfs onmogelijk.

Met simplebim heb je het voordeel van standaardisatie binnen het originele BIM model en de flexibiliteit voor specifieke 'uitwisselbestanden'. Je creëert flexibiliteit doordat alleen relevante data bewerkt hoeft te worden door het ontvangende bedrijf. Vervolgens wordt dit bewerkt uitwisselbestand weer in het originele BIM model wordt verwerkt.

Gebruik de juiste BIM 'grammatica'

Bij het uitwisselen van BIM data is het belangrijk om een grammatica te gebruiken die de ontvangende partij begrijpt, zoals ook bij 2D tekeningen die specifieke regels hebben om te kunnen begrijpen. In het geval van een BIM model is de grammatica verschillend voor elk doeleinde, zoals informatie take-off, het vinden van issues en energie-analyses. De minimale voorwaarde voor uitwisseling van data is dat de juiste set van vereiste eigenschappen is opgenomen.
Simplebim heeft de gereedschappen om ervoor te zorgen dat de grammatica bij elke uitwisseling wordt nageleefd.

Perfectioneer je BIM spelling

De informatie die wordt uitgewisseld met andere partijen -in de vorm van tekeningen, schema's of BIM modellen- kunnen allemaal uit hetzelfde originele BIM model gehaald worden. Samen vormen deze verschillende informatiedelen een complexe set van vereisten waar het originele BIM model aan moet voldoen. Maar vaak is het niet praktisch, of zelfs onmogelijk om aan alle vereisten tegelijkertijd te voldoen.  
Met simplebim kun je deze eisen wat versoepelen. Waarden van eigenschappen kunnen binnen een BIM uitwisselbestand aangepast of verplaatst worden, zowel automatisch als handmatig. Hierdoor ben je ervan verzekerd dat het BIM uitwisselbestand altijd de waarde heeft zoals deze zijn afgesproken in het project.

Voorbeeld
Een naam van een ruimte kan ingekort worden in het originele BIM model omdat het anders niet meer past in het label van het vloerplan. Maar dezelfde ruimte moet de volledige naam hebben in het model voor de communicatie tussen teamleden. Simplebim zorgt dan voor de vertaling.

Exporteer IFC bestanden met kwaliteit

Wanneer alle aanpassingen zijn doorgevoerd, kun je het bewerkte model opslaan naar een een nieuw IFC bestand. Op deze manier wissel je alleen de relevante en betrouwbare informatie uit. Bovendien is de grootte van het nieuwe IFC bestand in de meeste gevallen nog maar een fractie van het originele bestand, waardoor het sneller en 'schoner' geïmporteerd kan worden binnen de BIM software van de ontvanger.