Automatiseer het proces met templates

Leg je aanpassingen vast

Alle handelingen die in simplebim handmatig worden uitgevoerd kunnen ook geautomatiseerd gedaan worden via templates. Om hier snel mee aan de slag te kunnen heeft KUBUS een aantal templates samengesteld zodat je simplebim veel efficiënter kunt inzetten en het tegelijkertijd dient als een een voorbeeld hoe je deze BIM tool effectief kunt inzetten binnen een OPEN BIM workflow.

Fine-tune de data

Met de KUBUS Templates kun je modellen splitsen, ontdoen van overbodige elementen, of juist informatie uit externe bestanden toevoegen. Ook kun je data (parameters) in het model aanpassen, (validatie)regels opstellen (RVB BIM Norm), elementen in een groep samenvoegen en kunnen termen worden vertaald. De verschillende templates kun je naar wens combineren tot één eigen template.

Valideer je model volgens RVB BIM norm

Veel van de eisen waar een BIM model volgens de RVB BIM Norm aan moet voldoen kunnen met een template in simplebim automatisch gevalideerd worden. Enkele onderdelen die gevalideerd worden zijn Project, Site (terrein), Ruimtes en Brand/vluchtdeur. Bekijk het volledige overzicht >

De templates zijn zeer flexibel en eenvoudig aan te passen tot één eigen template, specifiek voor je bedrijf. Hiermee is het zelfs mogelijk om BIM modellen te toetsen aan een eigen (BIM) norm. KUBUS stelt deze templates gratis ter beschikking aan alle simplebim gebruikers.

RVB Template in detail

RVB BIM Norm is opgesteld door het Rijksvastgoedbedrijf in samenwerking met partijen in de bouw. Hij beschrijft de specificaties van BIM-extracten en de bestanden die hierbij aangeleverd moeten te worden. De (verplichte) RVB BIM Norm is onder andere bedoeld als prikkel voor partijen in het bouw- en beheerproces om met BIM te gaan werken en daardoor de faalkosten terug te dringen.

De volgende onderdelen van de RVB BIM Norm worden gevalideerd met de KUBUS templates voor simplebim:
 
 • 2.1.7 Modeleenheid, maataanduiding
  Controle van gebruikte eenheden voor lengte, oppervlakte en volume.
 
 • 2.2.4 Bestandsformaat
  Controle op juiste IFC formaat (IFC 2x3).
 
 • 2.2.6.2 Aanwezigheid nummer en omschrijving NL/SfB
  Bevatten alle onderdelen van het model een 4 cijferige NL/SfB code volgens ##.## opbouw en een bijbehorende omschrijving. 
 
 • 2.2.6.4 Object GUID uniek
  Hebben alle objecten een unieke GUID.
 • ​2.2.7.1 Project
  Bevat het model een project en heeft dit project een naam.
 
 • 2.2.7.2 Site (terrein)
  Bevat het model een terrein en heeft dit een naam.
 
 • 2.2.7.3 Bouwwerk
  Bevat het model een bouwwerk en heeft dit een naam.
 
 • 2.2.7.4 Namen verdiepingen
  Hebben de namen van de verdiepingen juiste opbouw.

 • 2.2.7.6 Ruimtes
  Hebben alle ruimtes een naam.
 
 • 2.2.7.6 Ruimtefunctie
  Zijn de namen van ruimtefuncties correct, volgens opgegeven lijst.
 
 • 2.2.7.7 Zone (ruimtegroep) naam
  Bevatten de zone’s een naam.
 
 • 2.2.7.8 Aanwezigheid Material 
  Hebben alle objecten de eigenschap ‘Material’ en is hierbij een omschrijving ingevuld.
 
 • 2.2.7.8.1 Brand/vluchtdeur 
  ​Is bij deuren aangegeven of het een ‘Fire exit’ is.