Blog door Studio V2

Point Clouds, what's in it for me?

Kort uitgelegd is een puntenwolk een gelimiteerde verzameling van punten in de ruimte. Eén van de methodes om zo’n wolk te maken is adhv een laserscanner. Dat scantoestel stuurt laserstralen uit in een bepaalde richting die dan reflecteren van zodra ze een oppervlak raken. Dat reflectiepunt krijgt coördinaten mee tov het toestel en is op die manier bepaald in de ruimte. Als we stralen uitsturen in alle richtingen tov het scantoestel dan krijgen we dus een grote verzameling van punten waarvan de positie tov de scantoestel is gekend, een puntenwolk.

Een puntenwolk is dus niets meer dan een verzameling van punten in de ruimte, ze geeft geen enkele informatie over definitie of fysieke eigenschappen van de reflecterende oppervlakken. Ze geeft dus enkel en alleen informatie over de buitenzijde van een object of ruimte. Omdat elk oppervlak van een ruimte of object in een puntenwolk gerepresenteerd wordt door een veelheid aan punten, heb je dus meer informatie dan alleen de totale lengte en breedte. Elke afwijking, doorbuiging of oppervlakteverandering is opgenomen in de puntenwolk. Ook scant zo’n toestel in alle richtingen waardoor je alles scant dat in de ruimte aanwezig is - tot zelfs de vogels in de lucht. Kortom, een vat vol informatie dat je nooit met een handmatige meting kan evenaren.
 

Wat kunnen we daarmee aanvangen?

Het grote voordeel van zo’n puntenwolk is dat je een volledige opname krijgt van de situatie zoals ze is, zowel qua aantal meetpunten als gemeten oppervlak. Veel vollediger dan een handmatige opmeting. Elementen zoals bijvoorbeeld afvoerbuizen, putdeksels, muurdekstenen, schouwkoppen, dekstenen van gemene muren... zijn allemaal aanwezig in een puntenwolk. Tenminste als ze zichtbaar zijn... er staat al eens een kast voor de muur of er hangt wel eens een gordijn voor een raam...

page1image3247776

Zo’n puntenwolk laat je ook toe om doorheen de ruimte te snijden op elk punt en in alle richtingen. Gedaan dus met de ‘representatieve snedes’. Je kan zelf kiezen waar je kijkt/meet en in welke richting. ARCHICAD en ook BIMCollab ZOOM laten toe puntenwolken in te laden tot ongeveer 3Gb. Jawel, het zijn steeds grote bestanden -enige gepaste voorbehandeling is dus aangeraden. In ARCHICAD kan je door gebruik te maken van sections en 3D cutaways inzicht krijgen op elke kubieke millimeter van je project. Ook kan je sinds kort gevel- en snedezichten genereren van de puntenwolk. Je hoeft dus ahw je (buur)gebouwen niet meer te modelleren!

page2image3597456

 

Volledige reconstructie?

De meeste scan-to-BIM aanbieders maken een volledig nieuw BIM op basis van de puntenwolk. Dit deels geautomatiseerd of volledig handmatig. Maar is dit wel nodig? Kunnen we de wolk niet gewoon gebruiken als ‘bestaande situatie’ en daarin alle nieuwe elementen modelleren? Ja en nee... we kunnen bijvoorbeeld geen muur wegsnijden uit de puntenwolk in ARCHICAD. We kunnen dat echter wel in andere software. Dus met een workaround lukt het wel. Maar de vraag die zich hierbij stelt is of het efficiënt en rendabel is in het werkproces om alles opnieuw te modelleren? Hybride modellen zijn zeker ook mogelijk en zelfs wenselijk ifv de rendabiliteit. We kunnen zelfs op basis van de puntenwolk in 2D plannen, gevels en snedes genereren. Een techniek die vooral in de restauratie- en renovatiesector haar voordelen kent.
 

Enkel geschikt voor grote projecten?

Veel landmeters scannen reeds alles in 3D en zetten dat dan om naar ofwel een 2D weergave, een puntenwolk in gewenst formaat of een BIM met lage LOD. De kostprijs van zo’n scan valt dan ook reuze mee. Het is vooral het aantal scanpunten en de gevraagde nabehandeling die de kosten kan doen opdrijven. Zo moeten reflecties van glasoppervlakken handmatig verwijderd worden, is er veel rekenkracht nodig van de hardware als er veel scanpunten zijn en moeten wolken soms versneden/gecomprimeerd worden tot in archicad bruikbare bestandsgroottes.

Onze ervaring leert dat het voor kleine projecten duurder kan lijken dan een klassieke opmeting maar doordat je veel meer info hebt haal je daar in latere fases (voornamelijk uitvoering) nog voordeel uit. Voor grotere projecten is dit absoluut een goeie werkmethode maar moet je wel rekening houden dat bestandsgrootte, toegankelijkheid en zichtbaarheid het resultaat en gebruiksgemak drastisch kunnen beïnvloeden. En voor restauratiedossiers is dit in een hybride workflow (2D op de puntenwolk) een absolute must als je het ons vraagt.


page4image20527328   Schermafbeelding-2019-08-16-om-11-31-52.png


Schermafbeelding-2019-08-16-om-11-33-00.png      page4image20513552      Schermafbeelding-2019-08-16-om-11-33-33.png


page4image3457648

Lees ook het blog van BIMcollab over point clouds.