Wat is IFC?

Wat is IFC?

Voor bijna alle bouwprojecten is het van groot belang om op een veilige manier informatie uit te wisselen. Tussen verschillende partners in het bouwproces, maar ook tussen verschillende soorten software. Om dit te kunnen doen, bestaan er IFC-bestanden. In dit blog leggen we je uit wat IFC is en hoe je het kunt gebruiken.  

Wat betekent IFC precies? 

IFC is de afkorting van Industry Foundation Classes. Een IFC-bestand is bedoeld om bouwkundige en constructieve data digitaal op te kunnen slaan in een uitwisselbaar formaat. Het uitgangspunt daarbij is dat dit op een betrouwbare en consistente manier moet gebeuren.  

In een OpenBIM werkmethodiek kunnen verschillende soorten software met elkaar communiceren met behulp van deze IFC-bestanden. Omdat niet iedereen in het ontwerp- en bouwproces werkt met dezelfde programma’s is het gebruik van IFC-bestanden dus erg belangrijk. Om integraal samen te kunnen werken is het essentieel dat dezelfde taal wordt gesproken. Op die manier kan er niet alleen efficiënter gewerkt worden, maar kunnen ook fouten voorkomen worden.  
 

Een groot voordeel van Archicad is de OpenBIM-standaard waardoor je eenvoudig kan samenwerken met andere partijen.

- Robby Vandenhouwe, U/Define

IFC is in het leven geroepen door BuildingSMART. Het bedrijf is in 1995 opgericht door verschillende Amerikaanse en Europese AEC-bedrijven met als doel de informatie-uitwisseling tussen bouwpartijen te bevorderen. BuildingSMART heeft diverse ‘chapters’ over de hele wereld. KUBUS is lid van het Europese chapter BuildingSMART Benelux. 

Wat-is-IFC_Afbeelding1.png
Render van appartementencomplexen ‘The Bow’. Ontworpen in Archicad door Orange Architects. 

Hoe begin je met IFC?  

Wil je aan de slag met IFC? Dan is het belangrijk dat je een softwarepakket hebt die OpenBIM omarmt. Archicad is een OpenBIM software, waarmee het mogelijk is om IFC-bestanden te genereren en te openen. Ga vervolgens in overleg met de partij waar je informatie mee uit wil wisselen, op basis van die input kun je aan de slag met het opbouwen van je modellen en het maken van je IFC-bestanden.  

De kwaliteit van IFC-modellen 

Om informatie in een BIM-model op de juiste wijze te kunnen uitwisselen op basis van IFC is het van belang dat modellen gestructureerd en bruikbaar zijn voor andere partijen. Om dit te kunnen waarborgen zijn er afspraken gemaakt over het uitwisselformaat, de te hanteren basisstructuur en het borgen van objectinformatie. Deze afspraken zijn voor Nederland vastgelegd in de BIM Basis ILS, voor België in de BIM-modelleerrichtlijnen van het WTCB. Toets je IFC-model dus altijd op basis van de BIM Basis ILS of de BIM-modelleerrichtlijnen voordat je deze deelt met andere partijen. In Archicad kan dat eenvoudig met de schedules die zijn toegevoegd in de KeyMember Editie van KUBUS. 

Meer leren over IFC? 

In de Basiscursus IFC voor Archicad gebruikers leer je alle ins & outs over de uitwisseling van je Archicad-model met derden. Onze BIM Consultants leren je onder andere hoe je doelgericht de gewenste informatie aan elementen koppelt en naar IFC-modellen vertaalt.


Lees ook deze populaire blogs over IFC:

Toetsen van IFC modellen aan de BIM basis ILS

Werken met Open BIM is het enige echte antwoord op integraal samenwerken in de keten. Voor integraal samenwerken is dezelfde taal spreken essentieel. Zo kunnen efficiënter werken, verspillende taken uitbannen en fouten voorkomen. Dezelfde taal spreken betekent gebruik maken van de Open BIM standaarden IFC en BCF. Deze vormen dan ook de basis van de afspraken in de BIM basis ILS. 

Lees meer
BIM basis ILS voor Archicad en BIMcollab ZOOM

Op uitnodiging van BuildingSMART hebben 14 partijen uit de bouw basisafspraken gemaakt over de levering van informatie en de structuur van (BIM) informatiemodellen. De richtlijnen zijn gebaseerd op praktijkervaringen, waarbij de OpenBIM®-standaarden IFC en NL/SfB worden toegepast. Het doel hiervan is betrouwbare informatie op een efficiënte en effectieve wijze uit te wisselen in de keten.

Lees meer

 

Waarom investeren in BIM basis ILS? 

Met de informatie in BIM modellen worden hoeveelheden automatisch onttrokken, kunnen componenten worden gegroepeerd en gevisualiseerd, worden conflicten gesignaleerd en nog veel meer. Daarmee zijn, zeker in het geval van BIM, goede afspraken eigenlijk veel belangrijker dan voorheen. De BIM basis-ILS voorziet hierin, zodat fouten of verschillen in interpretatie voorkomen kunnen worden.

Lees meer