Wat is IFC? En waarom zou je het gebruiken

Wat is IFC? En waarom zou je het gebruiken

Om informatie-uitwisseling tussen bouwpartijen te bevorderen, is BuildingSMART in 1995 opgericht door Amerikaanse en Europese AEC-bedrijven. BuildingSMART is de beheerder van IFC en heeft meer dan 1.000 leden en zogenaamde 'chapters' in Europa, Japan, Korea, Singapore, Australië en Amerika. KUBUS is lid van BuildingSMART Benelux.

Software en discipline-onafhankelijk

Het uitgangspunt bij openBIM/IFC is op een betrouwbare en consistente manier intelligente projectinformatie uitwisselen tussen verschillende softwarepakketten. Dit betekent dat gebruikers data kunnen gebruiken in hun softwareprogramma die afkomstig is van een andere projectdeelnemer die werkt met andere software en visa versa.

Hoe begin je met IFC?

Wil je aan de slag met IFC, dan is het kiezen voor een softwarepakket van een leverancier die openBIM omarmt de eerste stap. De ervaring leert dat IFC en de samenwerking in de keten in die pakketten het beste wordt ondersteund. Ga vervolgens in overleg met de partij waarmee je informatie wilt uitwisselen op basis van IFC. Gebruik het, werk samen, doe ervaring op en ontdek hoe je modellen het beste kunt opbouwen. Voor een snelle start volg je een Archicad IFC-cursus op maat.

Richtlijnen voor modellen

Om informatie in een BIM-model op de juiste wijze te kunnen uitwisselen op basis van IFC is het van belang dat modellen gestructureerd en bruikbaar zijn voor andere partijen. Zowel in Nederland als in België zijn afspraken rondom modellen vastgelegd in een beknopte handleiding. Hierin worden afspraken over het uitwisselformaat, de te hanteren basisstructuur en het borgen van objectinformatie omschreven. Lees hier meer over het toetsen van IFC modellen aan de BIM basis ILS.


Wil jij meer weten over IFC? Volg dan de cursus speciaal voor Archicad gebruikers!


Lees ook deze populaire blogs over IFC:

Toetsen van IFC modellen aan de BIM basis ILS

Werken met Open BIM is het enige echte antwoord op integraal samenwerken in de keten. Voor integraal samenwerken is dezelfde taal spreken essentieel. Zo kunnen efficiënter werken, verspillende taken uitbannen en fouten voorkomen. Dezelfde taal spreken betekent gebruik maken van de Open BIM standaarden IFC en BCF. Deze vormen dan ook de basis van de afspraken in de BIM basis ILS. 

Lees meer
BIM basis ILS voor Archicad en BIMcollab ZOOM

Op uitnodiging van BuildingSMART hebben 14 partijen uit de bouw basisafspraken gemaakt over de levering van informatie en de structuur van (BIM) informatiemodellen. De richtlijnen zijn gebaseerd op praktijkervaringen, waarbij de OpenBIM®-standaarden IFC en NL/SfB worden toegepast. Het doel hiervan is betrouwbare informatie op een efficiënte en effectieve wijze uit te wisselen in de keten.

Lees meer

 

Waarom investeren in BIM basis ILS? 

Met de informatie in BIM modellen worden hoeveelheden automatisch onttrokken, kunnen componenten worden gegroepeerd en gevisualiseerd, worden conflicten gesignaleerd en nog veel meer. Daarmee zijn, zeker in het geval van BIM, goede afspraken eigenlijk veel belangrijker dan voorheen. De BIM basis-ILS voorziet hierin, zodat fouten of verschillen in interpretatie voorkomen kunnen worden.

Lees meer